Ginseng

Vad är Ginseng?

Ginseng är en flerårig ört. Den aktiva substansen sitter i roten. Ginsengroten växer mycket långsamt. I odlingar skördas roten först efter 5-6 år. Ursprungligen växte Ginseng vilt i skogarna i Korea och den Kinesiska provinsen Manchuriet. Numera odlas den i Korea, Kina, östra Ryssland samt norra Nordamerika.
Efter skörden behandlas roten. Om man torkar Ginsengroten i solen eller i ugn får man vit Ginseng. Om man istället behandlar Ginsengroten med vattenånga under tryck och sedan torkar den får man röd Ginseng. Den farmakologiska effekten är olika för vit och röd Ginseng. Behandlingen med vattenånga och tryck gör att det bildas ytterligare några ämnen i Röd Ginseng.

De verksamma ämnena i Ginseng kallas Ginsenosider. De hör till gruppen adaptogener. Det standardiserade Ginsengextraktet heter G115.

Ginseng har använts som medicinalväxt i Kina i 5000 år.

Vad används Ginseng till?

Ginseng är uppiggande och motverkar både mental och kroppslig trötthet.
Ginseng stimulerar immunförsvaret och minskar infektionsrisken.
Ginseng stimulerar det centrala nervsystemet vilket ger bättre minne och förbättrad inlärning.
Ginseng skyddar mot psykisk och fysisk stress
Ginseng stimulerar tarmens nyttiga Bifidusbakterier och hämmar Clostridiumbakterier

Ginseng kan förstärka effekten av blodförtunnande och blodtryckssänkande medicin. För diabetiker kan Ginseng medge en sänkning av insulindosen.

Mer om Ginseng

De flesta studier visar att full effekt av Ginseng uppnås efter en månad, men vissa märker en skillnad efter bara några dagar.
Ren Ginseng rekommenderas inte till barn under 12 år.
Tar man Ginseng sent på kvällen kan man ha svårt att somna.
Det finns ingen studie som visar att det är skadligt att ta Ginseng under lång tid, tom kontinuerligt.
Det finns ingen medicinsk skillnad mellan Ginseng som klassas som kosttillskott eller naturläkemedel.

Comments are closed.