Echinacea

Vad är Echinacea?

Echinacea är en flerårig växt med ursprung i nordöstra Amerika och Mississippiområdet. Echinacea är kraftigt byggd och har blommor som påminner om stora prästkragar. Det finns tre arter av Echinacea med lite olika egenskaper. För medicinsk framställning använder man rotdelarna.
Echinacea innehåller flera grupper av verksamma beståndsdelar:
Polysakarider, glykoproteiner, koffeinsyradrivat, alkamider, echinacosider och ketopolyiner.

Echinacea är dokumenterad av amerikanska nybyggare som läkeväxt sen 1700-talet. Dessa lärde sig förmodligen att använda växten av indianerna.

Vad används Echinacea till?

Echinacea är ett välkänt medel mot infektioner. Det förebygger, lindrar och förkortar infektioner, t.ex. förkylningar.
Echinacea stimulerar immunsystemet och hindrar bildning av ämnen som är av betydelse för spridning av infektioner i kroppen.
Echinacea ger skydd mot infektion av Listeria och Candida.
Ämnen i Echinacea har både antibakteriell och antivirusverkan. Flera negativa enzymer hämmas och makrofager, cytokiter och granulocyter påverkas.

Mer om Echinacea

Echinacea är ett av de mest studerade och dokumenterade naturläkemedlen. Många kliniska studier har gjorts som visar att Echinacea minskar antalet luftvägsinfektioner, minskar symptomen och förkortar sjukdomstiden. Echinacea är det mest använda preparatet vid förkylningar.

Man bör inte använda Echinacea kontinuerligt. Ett uppehåll på några veckor efter två månaders användning rekommenderas.

Comments are closed.