Naturläkemedel & kosttillskott

Sen urminnes tider har naturens egna läkemedel använts av människor för att bota sjukdomar eller öka välbefinnandet. När syntetiska läkemedel kom på bred front tog dessa över nästan totalt. Det är ingen tvekan om att syntetiska läkemedel som Penicillin och Losec är en välsignelse för människa. De räddar många liv och minskar mycket lidande. Samtidigt har många av dagens läkemedel svåra biverkningar.
I takt med att biverkningarna har ökat har den gamla kunskapen om naturläkemedel kommit till användning igen. Idag finns det en mängd preparat som framställs ur naturens egna läkande ämnen. Forskningen på området är intensiv och det blir allt vanligare att naturläkemedel rekommenderas av traditionella läkare.

Läkemedel delas in i olika klasser som styrs och kontrolleras av läkemedelsverket. 2003 och 2006 skrevs läkemedelslagstiftningen om och samtidigt införlivades EU-direktiv. Det gamla begreppet Naturmedel ska avskaffas, Naturläkemedel har omdefinierats och växtbaserade läkemedel har tillkommit.

Konventionella läkemedel

Kräver noggrann dokumentation om verkan och eventuella biverkningar.

Väletablerade växtbaserade läkemedel

Kräver i princip samma dokumentation som konventionella läkemedel och likställs med dessa.

Traditionella växtbaserade läkemedel

Traditionella växtbaserade läkemedel kräver mindre dokumentation avseende effekt och säkerhet än väletablerade konventionella läkemedel. Dokumentationen begränsas till egenvårdsindikationer som inte kräver diagnos eller ordination från läkare, eller övervakning av behandling. Preparat som förr godkändes som naturläkemedel förs nu över till antingen traditionella eller väletablerade växtbaserade läkemedel, eller till och med till vanliga läkemedel.

Naturläkemedel

Många preparat som förr var registrerade som naturmedel är nu överförda till Naturläkemedel. Naturläkemedel består av mineraler, salter, bakterier, djurdelar mm. Om de består av växter hamnar de under kategorin traditionella eller väletablerade växtbaserade läkemedel.

Naturläkemedel är receptfria och ska användas för egenvård av enklare besvär. För godkännande krävs dokumentation som visar att naturläkemedlet har avsedd effekt och inte är farligt. Även tillverkning ska dokumenteras.

Kosttillskott

Preparat som klassas som kosttillskott ska uppvisa dokumentation som visar att det inte är skadligt. Någon dokumentation som visar medicinsk effekt krävs inte.
Medicinska påståenden får inte göras i information och marknadsföring.

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel behöver inte uppvisa någon medicinsk effekt, men måste vara bevisat ofarliga. För att få säljas i Sverige ska de vara registrerade hos läkemedelsverket.

VIKTIGT

Livsportalen innehåller bara allmän information. Vid sjukdom ska alltid läkare kontaktas.

Comments are closed.