Stress & Stresshantering

Stress är en instinktiv reaktion för att överleva som alltid funnits hos människan. Stress gör kroppen redo för fysisk aktivitet. Tack vare urgamla reaktioner i hjärnan kan kroppen reagera på nya situationer på nolltid. Kroppen reagerar med ökad puls, höjt blodtryck och häftigare andning, genom att stresshormon utsöndras i kroppen.

I vissa fall är stressreaktionen något positivt. Positiv stress är när man har nytta av stressreaktionen. Inför krävande uppgifter eller framträdanden skärper man sig extra och presterar bättre, både fysiskt och intellektuellt, om man är lagom stressad.

Negativ stress uppstår, när vi inte kan hantera situationen och vi konstant har en förhöjd halt stresshormon i kroppen. Negativ stress leder till att vår prestationsförmåga blir sämre. Stresstillståndet förlängs och det är på längre sikt direkt skadligt för vår hälsa. I förlängningen kan stress leda till sjukdomar och utbrändhet.

Tecken på stress

Tydliga tecken och varningssignaler på att du har en förhöjd stressnivå kan vara att du blir lätt irriterad av småsaker och känner dig missförstådd oftare än vanligt. Du orkar mindre än vanligt, får svårare att koncentrera dig och glömmer lättare bort saker. Stress kan även leda till sömnproblem: du har svårare att somna, vaknar flera gånger på natten och vaknar tidigare än du brukar. Stress kan även ge fysiska problem: du får ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärklappning. Saker som du tidigare brydde dig om och tyckte var roliga, betyder kanske inte så mycket för dig längre.

Har du flera av dessa symptom kanske du är stressad.

Vad utlöser stress?

Det finns en mängd olika faktorer som gör att vi drabbas av negativ stress. Varje individ reagerar olika på stress och det kan även variera vid olika tillfällen beroende på hur man mår och om man har mycket annat omkring sig för tillfället. Man kan drabbas av stress både för sådant som händer nu, sådant som hänt tidigare i livet, men även oro för framtiden kan göra att vi blir stressade. Problem i vår arbetsmiljö, relationsproblem, separation och ekonomiska problem är saker som kan göra att man upplever stress. Även sådant som vi upplevt tidigare i livet kan orsaka negativ stress. Olika händelser som vi inte helt bearbetat kan ligga kvar i vårt undermedvetna och orsaka stress.

Hur kan man hantera sin stress?

Det finns några enkla åtgärder att ta till när stressen börjar komma krypande:

Lär dig känna igen dina stressignaler. Vad är det första tecknet, i tankarna eller kroppsligt, på att du håller på att bli stressad? Känner du igen dina egna stressignaler, så vet du när det håller på att gå snett, och du kan med detsamma sätta in åtgärder.

Andas på rätt sätt. När du känner dig stressad, håll koll på din andning och lär dig andas rätt. Rätt andning innebär en lugn och regelbunden andning, som bara sker med hjälp av magen. Andas långsamt, och fyll magen helt med luft. Låt sedan luften långsamt sippra ut, och se till att tömma magen helt före nästa andning.

Hitta något positivt hos situationen, innan stressen tar över. Det är lättare att kontrollera stressen om man kan finna något positivt att fokusera på i en pressad situation.

Motion. Regelbunden fysisk aktivitet är det bästa sättet att förebygga stress.

stress

Comments are closed.