Mättat fett är inte farligt, nu är det bevisat

Det pågår en intensiv debatt om fett, och då framför allt mättat fett, är farligt eller ofarligt.
Livsmedelsverkat hävdar sen länge att mättat fett är farligt och ligger bakom många sjukdomar. Livsmedelsverket hävdar att det finns tusentals undersökningar som bevisar detta. Därför rekommenderar de att man äter en lågfett-diet och undviker mättat fett. Dessa rekommendationer gäller även små barn som ska undvika fett i mat och dryck.

Livsmedelsverkets rekommendation påstås av många vara felaktig och skadlig. Det har under flera år hävdats att den inte bygger på vetenskaplig grund. Tidskriften Dagens Medicin har publicerat en artikel där ett antal vederhäftiga forskare har granskat de studier som ligger till grund för uppfattningen att mättat fett är skadligt. Livsmedelsverket har själva valt ut 72 studier som de anser bevisar att en kost med mättat fett är farlig.

Forskarna som granskat dessa 72 studier kom fram till att endast två kunde stödja livsmedelsverkets rekommendationer. 3 studier visade tvärtom att mättat fett är hälsosamt. 11 studier handlade inte över huvud taget om mättat fett. Övriga ger inget stöd till Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Läs hela artikeln:

Kolesterol

En huvudanledning till att mättat fett anses farligt är att det skulle höja värdet av det ”onda” kolesterolet. Många studier visar att detta samband inte finns. Dessutom visar många studier att det inte finns något samband mellan hjärtinfarkt och kolesterol.
Som exempel publicerade American heart journal en artikel om en mycket stor vetenskaplig studie där 137 000 patienter på 500 sjukhus i USA lagts in med diagnosen hjärtinfarkt. Dessa patienter hade lägre kolesterolvärde än genomsnittsamerikanen. Därmed faller myten om att högt kolesterolvärde ökar risken för hjärtinfarkt. Andra studier visar att strokepatienter ätit mindre mättat fett än genomsnittet.

Läs mer:

Överdriven oro för fett och kolesterol. Debattartikel av Överläkare Christer Enkvist.

Kostdoktorn. En site som debatterar och upplyser om kost och hälsa.

Comments are closed.