Matsmältning

Vår matsmältning är en komplicerad process. Här kommer en förenklad beskrivning så du kan förstå hur det hänger ihop. Vi följer helt enkelt matens och näringens väg genom kroppen.

1. Munnen

Matsmältningen inleds med att vi tuggar maten, den sönderdelas då mekaniskt. Samtidigt blandas maten med saliv, som innehåller matsmältningsenzymer. Ingen näring tas upp i munnen.

2. Magsäcken

Nästa anhalt är magsäcken där maten stannar tills den blivit helt söndermald och finfördelad. Ju mer protein eller fett maten innehåller, ju längre tid stannar maten i magsäcken. Magsafterna innehåller saltsyra, vilket ger en mycket sur miljö. I magsäcken bildas även enzymer som bryter ned maten. Protein börjar brytas ned i magsäcken. En ringmuskel som kallas nedre magmunnen håller kvar magsäckens innehåll tills det är färdigarbetat. Mat med högt glykemiskt index (GI) bryts ned snabbt och passerar magsäcken på kort tid. I magsäcken tas i stort sett bara vatten och alkohol upp.

3. Tunntarmen

I tunntarmen händer mycket. Kolhydrater och sockerarter bryts ner till glukos, fruktos eller galaktos, vilket krävs för att det ska kunna tas upp av kroppen. Protein bryts ner till fria aminosyror och proteinfragment. Galla gör så att fett löses upp och bryts ner. Tunntarmen är veckad och har en mycket stor yta. Om man brer ut den blir det ca 300 kvadratmeter, lika mycket som en tennisplan! Den stora ytan i tunntarmen behövs för att näringen ska tas upp. Näringen förs sen via ett system av blodkärl vidare till levern.

4. Levern

Levern styr och fördelar näringsämnena. Till exempel bestämmer levern om den ska lagra glykogen som kan användas när blodsockernivån börjar sjunka, eller om glukos ska släppas ut till blodet direkt. Levern bestämmer även om aminosyror ska brytas ner för att ge energi, eller gå ut i blodet direkt för att bygga upp kroppsvävnad. Alkohol, mediciner och allehanda gifter bryts ner i levern. För att motverka viktökning kan levern även öka sin energiförbrukning ifall man äter mer än vad man gör av med.

5. Blodet

Blodet transporterar näringen från levern till kroppens celler.

6. Tjocktarmen

När maten når tjocktarmen har de mesta näringsämnena och ca 80 % av vattnet absorberats. Under passagen genom tjocktarmen tas det mesta av det resterande vattnet liksom en del vitaminer upp. I tjocktarmen finns mycket bakterier.

Visste du att

En vuxen människa har ca 1,5 kg bakterier i tjocktarmen. Ca hälften av avföringen är döda bakterier.

Maten stannar ca ett dygn i kroppen.
Magsäck ca 4 timmar
Tunntarmen ca 13 timmar
Tjocktarmen ca 7 timmar

Tiden varierar kraftigt med personen och matens beskaffenhet.

Comments are closed.